Monday, June 17, 2013

Nou disc de sencer que és bo.

LA BSOA del cansament del tot.
Càntir d'aigua podrida.
Sol d'hivern per Sant Joan.
Felicitat tramesa per dits.
Tràgic tap d'adéus.
Esfera de cartró i una polla.
:3
#[ojalá l'art]
Valient Thorr  //V alientorrr

Brazill